Termonet Sorring - Termonet på toppen af Danmark

TERMONET SORRING

En fremtid med grønnere varme på toppen af Danmark

HVORFOR, HVAD, HVORDAN?

Termonet i Sorring - forundersøgelser startes

Undersøger Termonet

Formålet er primært at undersøge mulighederne for at oprette et termonet i Sorring


Byen får i dag i stor udstrækning varme fra naturgas, uden udsigt til fjernvarme

Oplysning til befolkningen om termonet i Sorring

Bevidstgørelse

Den primære opgave er indtil videre, at undersøge muligheder, fordele og ulemper udover at oplyse lokalbefolkningen


Samtidig arbejdes på at skaffe medlemmer, så undersøgelserne kan fortsætte mm

Fællesskab i Sorring - landsbyen på toppen

Opbygger fællesskab

Et termonet i Sorring kræver fællesskab


Sorring er allerede landsbyen på toppen med stærkt sammenhold, så derfor er det nærliggende at undersøge mulighederne for et termonet til hele byens fordel

Hvordan fungerer det?

Et termonet består af et distributionsnet, der benytter jordens varme til at holde en nærmest konstant temperatur i systemet, mens det bæres fra og til matrikler koblet på det lokale termonet.


Kombinationen af jordvarmepumper, varmepumper og køling, vil altså dermed udnytte jordens termiske energi til forsyning af både varme, varmt brugsvand og fx køling om sommeren.

Distrubutionsnet der benytter jordens termiske energi