Termonet Sorring - Termonet på toppen af Danmark

Om Termonet Sorring

Formålet er at komme tættere på en ny varmekilde i Sorring - landsbyen på toppen af Danmark i hjertet af Jylland.

Tæt på Silkeborg - men alligevel så langt derfra, at fjernvarme ikke virker som en plausibel mulighed for landsbyens huse og virksomheder, da tilslutningen til fjernvarme først skal findes i omkringliggende byer - som blot den første forhindring.


Termonet Sorring bliver med tiden forhåbentligt et A.M.B.A. på lige fod med et fjernvarmeselskab.


En vigtig ting at huske, når man overvejer at skifte væk fra naturgas eller beholde den som varmekilde er, at Regeringen i mine øjne lidt er i gang med at drive klapjagt på de sidste naturgaskunder.

For naturgasnettet skal stadig finansieres, og jo færre kunder, der har naturgas, jo færre er der til at dække de faste omkostninger.

Termonet bør være del af fremtiden

- også til landsbyen på toppen

- Mogens

Jeg hedder Mogens

og bor på Solbærmarken 27

Energi og råvarer, risikostyring og handel med disse har været en del af min hverdag de sidste to årtier i forbindelse med mine jobs.


Jeg er i dag selvstændig, hvor jeg rådgiver større virksomheder omkring køb af el, naturgas og grøn investering gennem MPS-SOLUTIONS ApS.


Men i det daglige bor jeg selv i Sorring - hvor jeg i øvrigt også arbejder ud fra mit hjemmekontor. Vi har stadig naturgas hos os, omend vi har en luft-luft-varmepumpe til at give lidt ekstra komfort.

Jeg brænder netop for at optimere virksomhedernes indkøb og specielt samfundets økonomiske helhed, der de sidste mange år er blevet en legeplads for spekulanter.


Derfor har jeg lavet termonet-sorring.dk, der måske kan udvikle sig til at blive en andelsejet forening til gavn for hele Sorring. Så vi kan få fælles varme, trods vi ikke får fjernvarme.

Derudover tror jeg meget på termonet, der benytter jordens egen termiske energi og varme til at drive større varmepumper. Systemer, der er mere driftsikre i forhold til enkelte varmepumper på samtlige huse. De kan også noget - men jeg tror elnettet kan blive udfordret fremover pga. elmarkedernes sammensætning.


I bund og grund ønsker jeg blot min familie har råd til at bo her, og kan jeg være med til at arbejde for fælles løsninger, hvor energiforbruget tilmed sænkes og bliver mere effektivt, er det jo bare rigtig fedt.


PS: Min virksomhed(er) har ikke noget med Termonet Sorring at gøre.

TERMONET SORRING - FREMTIDENS VARME

Fællesskab i Sorring

FÆLLESSKAB FREMFOR INDIVIDUELLE MÅL


Med naturgas-priserne på himmelflugt, arbejdes der mange steder for at komme på nye varmekilder. En metode kan være individuelle varmepumper, men disse vil også fremad risikere at belaste elnettet så meget, at der kommer øgede omkostninger der.


Et termonet er yderst attraktiv i den sammenligning, hvor flere kan drage nytte af en fælles løsning.

Stabile varmeomkostninger i Sorring

FOKUS PÅ STABILE OMKOSTNINGER


2021 og 2022 viste energimarkeder fra en helt anden side end vi har været vant til. Se blandt andet oversigt over historiske priser her.


Mange private i Sorring har oplevet gasprisernes himmelflugt på egen pengepung, og derfor bliver Termonet Sorrings ultimative mål at sikre mere stabile varmeomkostninger for virksomheder og private i området.

Termonet er en del af fremtidens løsninger

DEL AF FREMTIDENS LØSNINGER


Termonet virker til at være en robust løsning af fremtidens varmebehov og forhåbentligt får termonet snart samme vilkår som fjernvarmeselskaber, så finansiering og kommunegarantier mm også kan opnås i Sorring.


Virksomheder med overskudsvarme vil blive spurgt ind til deltagelse i projektet, da dette selvfølgelig har en naturlig prioritering over det meste andet.

Eksempel på beregningsværdier af termonettet i Sorring

NB: BEREGNINGER KOMMER...

MPS-SOLUTIONS udgiver løbende prognoser over energipriser

"Et termonet kan være med til at højne hele samfundsøkonomien - ved at mindske behov for udbygning af elnettet og for mange individuelle løsninger"

- Mogens

Mission


Skaffe billig og mere fremtidssikret varmeforsyning til Sorring samt bidrage til fællesskabet i byen

Vision


Naturgas står til at blive udfaset før eller siden.

Visionen er at skaffe en grøn varmekilde til Sorring